Антикорупция

Корупционни индекси за
Население
Бизнес-среди
Обществен сектор
Корупционни нагласи
Сива икономика
Регионално ниво

Мониторинг на медиите
Проектът
Седмични доклади
Месечни доклади
Двумесечни обзори
Тематични доклади

Коалиция 2000
Обществено-политически форуми
Процесът Коалиция 2000
Структура
Партньорство
Инициативи
Основни документи
Ресурси
Електронни помагала
Електронен бюлетин (архив)
Публикации
Добри практики 2004-2005
Коалиция 2000 в медиите


Your Text

 
Страница за Вашите сигнали за корупция

Чрез попълване на опростена форма всеки посетител на сайта може свободно да публикува на нашата специална страница съобщение за:
  • конкретни случаи на корупция;
  • видими резултати от корупция;
  • подозрения или дори само съмнения за корупция.

По желание подаващият сигнала може да си попълни името, а може да подаде сигнала напълно анонимно. Анонимността е гарантирана - към страницата няма никакъв софтуер, който да проследява произхода на сигналите. Целта е с помощта на гражданите постепенно да се събират в една база с данни сигнали и съмнения за корупционни практики, която да стане полезен източник за журналистически разследвания на тема корупция.Адресът на тази страница е съобщен на медиите и на държавните и обществени комисии за борба с корупцията, които да следят подадените сигнали и да проучват онези от тях, които подберат като по-значими.

 

За повече информация: е-mail anticorruption(at)online(dot)bg.

АвторСигнал
Минавам от тук
София
Здравейте, днес имах среща с една дама, която е учителка в 131 СОУ в Младост.Та...тя ми разказа следните факти:
Директорка е временно изпълняваща длъжността и ще кандидатства на конкурсите за директори на общинските училища.Организирала е Коледна екскурзия до Турция в която са били :
1. Експерт от МОН-Катя Никова !
2.Експерти от РИО на МОН- Лили Кошарска, Цветанка Звездова и експертката по биология !
3.Представител от СБУ-регионалната координаторка на СБУ за Младост
4.Представител на общината в Младост-отговарящ за образование.
Екскурзията на тези хора е платена със училищни средстата от:
1.Продадени билети за представления, на които са били задължавани да присъстват ученици от 1-12 клас
2.Търговските отстъпки от закупувани учебници за начален курс-на родителите е било наложено да закупят комплекти от училището!
3.Директорката е привиквала учителите един по един в дирекцията и ги е заставяла да участват в екскурзията срещу завишена цена-140 лв при оферта 99лв.
4.Една от учителките е била пенсионерка на срочен договор и жената е нямала международен паспорт.Директорката я заставила да си даде документите и по бързата процедура да си извади паспорт като я заплашила че в противен случай няма да и продължи договора...
5.Туристическата фирма е предоставила автобус на преференциaлни цени тъй като директорката провеждала третия час по физкултура с екскурзии извън София с тази фирма..
Това е особен вид корупция, плъзнала из софийските училища1
И понеже дейността на директорите се контролира само от РИО на МОН , а МОН е само наблюдаващо и каквито и жалби да се подадат от родители или учители, те биват препращани за разглеждане в РИО на МОН, ТО СЕ ОКАЗВА ЧЕ НЯМА СИЛА КОЯТО ДА СЕ ПРОТИВОПОСТАВИ !!!!НАПРОТИВ-ВСЕКИ, КОЙТО ПОДАДЕ СИГНАЛ БИВА УВОЛНЯВАН И НАКАЗВАН!!!ИЛИ СИ ЧАСТ ОТ ВЕРИГАТА ИЛИ СИ ВЪН ОТ СИСТЕМАТА!!!

[назад]
Design WStudio Pixel