Информационна мрежа ОМБУДСМАН

ll за контакт ll за този сайт ll търси ll switch to english ll  начало ll  

 

 

Местни омбудсмани в БългарияИнституции от типа на омбудсмана на местно ниво в България започват да се създават в края на 1998 г. Поради липсата на законодателна уредба до 2003 г. местните омбудсмани се въвеждат и изпълняват своите функции в рамките на пилотни проекти въз основа на специални споразумения между граждански организации и местните органи. През 2003 г. с приемането на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация се предвиди възможност общинските съвети да избират обществени посредници (чл. 21а ЗМСМА). Въз основа на тази уредба от началото на 2004 г. започна въвеждането на институциите обществен посредник на общинско ниво.

Действащи обществени посредници

 • Батак: Обществен посредник на община Батак
 • Благоевград: Обществен посредник на община Благоевград
 • Каварна: Обществен посредник на община Каварна
 • Лесичево: Обществен посредник на община Лесичево
 • Нова Загора: Обществен посредник на община Нова Загора
 • Пазарджик: Обществен посредник на община Пазарджик
 • Попово: Обществен посредник на община Попово
 • Силистра: Обществен посредник на община Силистра
 • София: Обществен посредник на Столична община
 • Тервел: Обществен посредник на община Тервел

 • Червен бряг: Обществен посредник на община Червен бряг

 • Шумен: Обществен посредник на община Шумен

 • Якоруда: Обществен посредник на община Якоруда

 • Обществени посредници, преустановили дейността си

 • Баните: Обществен посредник на община Баните
 • Ботевград: Обществен посредник на община Ботевград
 • Оряхово: Обществен посредник на община Оряхово
 • Пазарджик: Граждански посредник на община Пазарджик
 • Разград: Обществен посредник на община Разград
 • Русе: Регионален омбудсман на Северен централен планов район - град Русе

 •